1. Home
  2. Offertes
  3. De soorten offertes binnen Stella

De soorten offertes binnen Stella

Binnen Stella kun je twee verschillende types offertes maken, een uurtje-factuurtje offerte, of een offerte op basis van een vaste aanneemsom. We zullen hier de belangrijkste verschillen uitleggen.

Uurtje-factuurtje:

Je maakt gebruik van het type offerte “Uurtje-factuurtje” als je hebt afgesproken met je klant dat je factureert op basis van gewerkte uren. In de uurtje-factuurtje offerte selecteer je de tarieven die van toepassing zijn voor de opdracht. Deze zullen met hun omschrijving en tarief op de offerte verschijnen. Je hebt hier ook de mogelijkheid om vooraf al materiaal kosten op te geven aan de klant via de verkooptarieven, ook deze zullen op de offerte worden meegenomen. Zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd, wordt er op basis van de offerte automatisch een klus aangemaakt. Je zal hierna je gewerkte uren en gebruikte materialen bijhouden in deze klus. Deze gewerkte uren kunnen vervolgens vanuit de klus direct worden gefactureerd aan je klant.

Vaste aanneemsom

Je maakt gebruik van het type offerte “vaste aanneemsom” als je voordat je met je werkzaamheden begint met de klant een vast bedrag afspreekt voor de te verrichten werkzaamheden. In de vaste aanneemsom offerte kun je precies opgeven hoeveel uren je hebt berekend voor de opdracht en tegen welke prijzen. Net als bij de uurtje-factuurtje offerte wordt ook voor de vaste aanneemsom een klus gemaakt zodra de klant je offerte accepteert. Bij gebruik van het type vaste aanneemsom zal je niet per regel factureren, maar zal je een percentage van de aanneemsom factureren totdat je klus voor 100% is gefactureerd. Het is mogelijk om losse werkregels te schrijven bovenop de vaste aanneemsom, maar deze zullen apart als “meerwerk” worden gefactureerd

Let op: als je er voor kiest je offertes te downloaden en zelf te versturen, moet je de offerte handmatig accepteren (of afwijzen) om een klus te laten aanmaken. Hiervoor bevinden zich boven in de offerte 2 knoppen. Als je op de knop “Offerte is goedgekeurd” klikt, wordt er van de offerte een klus gemaakt. Als je op de knop “Offerte is afgewezen” klikt, krijg je de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw te versturen, of deze te archiveren.

Laatste bewerking 27 februari 2024

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen