1. Home
  2. Facturen
  3. Hoe geef ik mijn klant korting op een factuur?

Hoe geef ik mijn klant korting op een factuur?

Als je jouw klant korting wilt geven op uitgevoerd werk dan kan dit in Stella bij het factureren. Ongeacht welk traject je hebt gevolgd, of je klant nu een particulier is of een bedrijf. Bij het opstellen van elke factuur zal je onderaan de pagina de volgende knop zien.

Als je op deze knop klikt wordt er een kortingsregel aan de factuur toegevoegd.

Je geeft hier korting op het bedrag dat je gaat factureren en niet op het totaal bedrag van de offerte/klus. Als je dus maar 50% van het totaal bedrag factureert, dan geef je alleen korting over 50% van het totaalbedrag. Het is belangrijk dat je één kortingsregel toevoegt voor elk BTW type waar je korting op wilt geven. Heb je dus zowel 9% als 21% BTW op je klus dan wil je wellicht 2 kortingsregels toevoegen.

Hier een kort voorbeeld.

Als we dus een klus nemen met een vaste aanneemsom van 10.000 euro. We maken de factuur aan en hier schrijven we twee factuurregels voor elk 25% van het totaalbedrag, voor een totaal van 5000 euro Op de eerste regel wordt 21% BTW gerekend en op de tweede regel rekenen we 9% BTW. Dit geeft ons een totaal bedrag van 5750 Euro inclusief de BTW.

Vervolgens voeg je kortingsregels toe aan de factuur. Om op deze factuur van 5000 euro 50% korting te geven (evenredig verdeeld over beide BTW types) geven we 25% korting per kortingsregel. Voor een totaal van 50% korting op het te factureren bedrag.

Dit werkt hetzelfde bij een klus op basis van uurtje factuurtje.

De korting wordt dan berekent over het totaal van de geselecteerde werkregistraties uren/kosten).

Laatste bewerking 21 november 2023

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen